Predikan om att predika

Jag skulle vilja ge en väldigt kort deklaration om hur jag ser uppdraget att predika. Jag vill utmanas av texten, så gott jag kan tränga in i vad den vill säga.
Också när den är svår, motsträvig, kärv. Borra så djupt jag kan och sedan försöka förmedla det jag sett. Det är inte den som predikar som gör Ordet levande, det är Ordet som har liv, som är det mest levande av allt.

Fortsätt läsa ”Predikan om att predika”