Sprickor och tacksamhet- hur går det ihop?

Att vara spetälsk var att vara utestängd från all vanlig mänsklig gemenskap. En spetälsk fick inte, på grund av sin sjukdom, komma i närheten av en frisk människa. Ofta fick de spetälska gå med en bjällra eller klocka på sig, så att andra människor kunde höra när de kom och dra sig undan. Texten berättar ju att de spetälska stannade på ett visst avstånd från Jesus.
Tankarna går till den TV-serie som började förra veckan och som handlar om Stockholm när HIV och AIDS bröt ut, i början av 80-talet. ”Torka aldrig tårar utan handskar” heter serien och beskriver hur den som smittats med HIV på liknande sätt som de spetälska förvägrades mänsklig närhet och gemenskap. Fortsätt läsa ”Sprickor och tacksamhet- hur går det ihop?”

Lyssnandets konst

Ibland är livet som TV-programmet Debatt. Du har nog sett och vet vad jag talar om. Bänkarna i studion är fulla av folk som har en massa åsikter, ofta pratar man i mun på varandra. Och mitt i bruset finns en programledare som har problem att bringa lite ordning i debatten. Sällan eller aldrig hör man någon som säger: ”Jag har lyssnat till dig, det var klokt det du sa och jag ska ta det till mig”.

Fortsätt läsa ”Lyssnandets konst”