Sin kärlek så skyddslös Gud världen förtror

Ibland kan man tycka att Jesus gör självmål. Johannes Döparens far ropade ut om honom, att han är som ”en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och (han skall) styra våra fötter in på fredens väg”. Och änglar sjöng i natten ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”. Och lärjungen Petrus fångade upp detta med freden när han säger ”Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus – han är allas herre”. Och Paulus kunde skriva: ”Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren”.

Fortsätt läsa ”Sin kärlek så skyddslös Gud världen förtror”

Riket av ett annat slag

Om en journalist skulle rapportera hem från Jerusalem den där dagen när Jesus från Nasaret står inför kejsarens ståthållare Pilatus så skulle nog denna dåtidens Cecilia Udén eller Bert Sundström ge oss bilden av hur maktlösheten står inför makten, ge oss bilden av hur ännu en liten rörelse för förändring är på väg att krossas. Och skulle mikrofonen riktas mot folkmassan skulle denna bild bekräftas. Radiolyssnaren eller TV-tittaren hemma i Sverige skulle än en gång höra och se hur den makt som har vapen tillhands tycks segra.

Fortsätt läsa ”Riket av ett annat slag”