Nytt år – ny nåd

Vi har lämnat år 2016. Ett år med bitter klagan på många håll i världen. De fasansfulla krigen i Syrien och Irak. Kapsejsande fartyg med flyktingar på Medelhavet med ofattbart många drunknade. Överlevandes kamp för att finna en fristad någonstans i Europa. Hårdnande attityder från politiker och allmänhet. Allt mer grovt våld i vårt eget land.

Listan kan göras mycket längre både om sådant som hänt här hemma och ute i världen. Kan vi efter ett sådant år sjunga om godhet och tacksamhet? 

Predikotext: Nyårsdagens text från Gamla Testamentet:

Klagovisorna 3:22-26:”Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom.

Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.”

Kan vi efter ett sådant år sjunga om godhet och tacksamhet? Inte bara med tanke på det som hänt ute i världen eller i vårt eget land. Kanske har du även på ett personligt plan mött motgångar och prövningar?

Den bok som vi hämtat vår text från idag beskriver på ett ohyggligt sätt situationen för människor i Juda rike efter att det fallit för Babylonien (ungefär nuvarande Irak) år 586 före Kristus. En mindre men betydelsefull del av folket hade deporterats till Babylonien, men flertalet fanns kvar.

Klagovisorna skildrar skräcken efter belägringen av Jerusalem, ropen från de hungrande barnen, förtorkade ansikten, skrumpna kroppar, den själsliga våndan över synder som folken begått, ruinen av staden och helgedomen som man upplevde som ett Guds straff. Ett straff som drabbade alla, ond som god.

Författaren tycks brottas med sin egen gudsbild. Särskilt i den första delen slår den dominerande synen igenom om att det är Gud som aktivt straffar människor för deras synder. Några verser efter vår text idag bryter en lite annorlunda bild fram: ”Att plåga och pina människor är inte vad Gud vill”. (Klag. 3:33)

Traditionen utpekar profeten Jeremia som författare till Klagovisorna och dess fem klagosånger. Boken är i vår Bibel placerad direkt efter profeten Jeremias bok. Hur som helst bör författaren varit samtida med Jeremia och han ger en livlig bild av nederlaget: förlusten av frihet, förlusten av land, förlusten av aktning, istället våldtäckter och grymhet, arbetstvång och svält. I allt ber han till Gud om återupprättelse.

Författaren för även fram sin egen klagan. Han gör det på ett sätt som också för tankarna till Jeremia. ”Jag är mannen som fått lida under Guds vredes gissel. Han har drivit mig ut i ett mörker utan ljusning.” (3:1).

Med de orden inleds det tredje kapitlet och fortsätter med sådan klagan fram t.o.m. den 21:a versen.

Men det är här som ljuset bryter in. ”Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är den trofasthet.” Utifrån en förtvivlad situation kunde ord som i dagens text bryta fram över profetens läppar. Ord, som trots allt, andas djup tillförsikt, förtröstan och hopp. Ord som kom profeten att uppleva att han stod i ett nytt läge trots att de yttre förhållandena inte hade ändrats. När nöden är som störst provas gudstrons hållfasthet. När t.o.m. trons grundvalar skakar får en människa uppleva att Guds nåd och barmhärtighet är större än hennes förtvivlan.

Du och jag har våra frågor att brottas med. Kanske vi bävar inför ett nytt år. Bävar inför situationen i vår värld. Bävar hur vi själva skall klara upp saker och ting under 2017. För många betyder inte övergången till ett nytt år befrielse från sjukdom och svårigheter.

Profeten fick sin tröst när han besinnade sig. Varifrån kom orden som gav honom tröst mitt i allt elände? Jag är nog inte ensam om att ställa frågan när jag läst sammanhanget. Jag tror att han just för att han tog sig tid att reflektera över det han sett och sina egna upplevelser så gav han också utrymme för andra erfarenheter i sitt liv.

Kanske kom han att tänka på sin mäktiga kallelseupplevelse som skildras i början av Jeremia bok? Kanske tröstande ord och framtidshopp han fått förmedla, inte minst till de deporterade i Babylonien. Eller förmedlade profetord om Guds krukmakarhänder som en bild av Guds omsorg. Gud ger inte upp utan börjar om igen.

Hur som helst fick Jeremia sin tröst när han kom att tänka på Guds nåd och barmhärtighet. Detta överväldigade honom så att det gav honom hopp och tillförsikt. Bibelläsningen och relationen till Gud ger oss den insikten att vi är beroende av Herrens nåd vad som än händer oss.

I motgång, i medgång, då sjukdom och olycka drabbar eller då du frisk och kry kan sköta dina uppgifter. Hela vårt liv är beroende av Guds nåd.

Varje morgon är Guds nåd ny, säger profeten.

Det är den idag när du vaknat upp till ett nytt år. Guds nåd är en ständig gåva till dig alla årets dagar.

Varje ny dag 2017 får du lägga i Guds hand och han vill med sin barmhärtighet leda dig.

Vi behöver regelbundet stanna upp och reflektera över vårt liv för att få vishet och kraft.

När vi besinnar oss och blir stilla inför Herren kommer vi att kunna utbrista som Jeremia i dagens text: ”Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom.”

Vissheten om delaktighet i Guds värld tonar ur själens djup. Det är samma verklighet som i Nya testamentet uttrycks på ett annat sätt: ”Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.” (Rom. 8:16).

Profeten Jeremia upplevde det som om allting annat togs ifrån honom, så var ändå Herren hans del. Vad som än hände honom så fanns ändå det väsentligaste kvar – relationen till Gud.

Så överväldigande blev upplevelsen av Guds nåd och barmhärtighet för profeten att hans tvivel på Guds godhet skingrades. ”Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.” eller de senare orden som jag citerade förut från vers 33: ”Att plåga och pina människor är inte vad Gud vill”.

Jeremia kände att Gud var nära i hans svåra situation. Det styrkte honom. Det hjälpte honom att bära sitt lidande. Just detta att bära sitt lidande blir framträdande för vad profeten skriver i fortsättningen av Klagovisorna.

Vi vet inte hur den nya dagen eller det nya året blir för oss. Men vi vet att vi får räkna med Herren så att vi kan möta den som den kommer. Eller med sångarens ord: ”Som din dag är kraft skall du få. Det har Gud lovat ge oss ändå”. (J. Smith)

Den kraften behöver vi också för att tillföra vår värld tröst och hopp. Vad kan vi som enskilda bidra med för att göra vår värld lite bättre? Vad kan vi som församling visa för att ge människor framtidstro?

Profeten Jeremia uppmanade i Jeremias 29:e kapitel de deporterade i Babylonien att inte nedslås utan bidra till det nya landets bästa: ”Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad ni har deporterats till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.”

Detta framförde Jeremia i polemik mot falska profeter som försökte intala judarna att de skulle inrikta sig på att Gud mycket snart skulle befria dem. Jeremia var realist och sa att det kommer att ta 70 år innan det blir möjligt att återvända hem. Det budskapet framförde han i polemik mot en självutnämnd profet vid namn Hananja.

Vi kan som profeten se verkligheten med öppna ögon. Vi kan erkänna vår egen brist. Vi kan som profeten söka vår tröst och tillit till Gud. Vi kan låta Guds ljus leda oss till ett sant och äkta liv bland de människor som vi kommer att finnas tillsammans med under det nya året. Vi kan tjäna det samhälle vi lever i. Vi kan lyfta blicken bortom det nära och se nöden där ute i världen.

Vi ber och sjunger från psalmen Ps o S nr 196 ”Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär varje år som du giver mig än.”

Flatåskyrkan 1 januari 2017

Av Ingemar Svensson

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s