Mångas myrsteg kan förflytta långt

Annika Ahrén predikade idag om civilkurage och att göra skillnad. Hon berättade om ensamkommandes situation i Göteborg idag och om nätverket Agape som mobiliserar för att hjälpa dem.

Det levande ordet utmanar och gör skillnad. Vi får inspiration att stå upp för varandra.

Bibeltext: Jer 23:19 Det är skillnad på halm och säd.

Musik av Christer Andreas, David Andreas och Amanda Larsson. Hör hyllningssång till Matilda på vår instagram: Staffan Hellstrands Fanfar.

Flatåskyrkan den 19 februari 2017

Sexagesima