Välkommen till nattvardsgudstjänst

IMG_9064Gudstjänsten är en plats där vi får möta Gud, varandra och oss själva. I nattvardsgudstjänsten får vi stanna upp och samla kraft, och alla som vill får kravlöst ta emot nattvarden. Genom att dela brödet och vinet får vi ta emot Guds kärlek till oss, och vi påminns om att vi människor, trots att vi är olika, hör ihop.
På nattvardsgudstjänster i Flatåskyrkan ingår musik, bön, kort betraktelse och vi delar bröd och vin med varandra.

18 juni 2017

Av Esther Kazen