Generositet vs avundsjuka

Vem får vara med?

Lyssna till Martins predikan om generositet och avundsjuka, hur vi ser på och pratar om andra?

Text:

”Johannes sade till honom: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.”

Markusevangeliet 9:38-41

Av Martin Karlsson

5 söndagen efter Trettondagen

10 februari 2019