Du har en röst- använd den!

Martin predikade på tacksägelsedagen om att ge och ta plats och använda sin röst till lovsång och ett liv som ärar Gud.

”Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: » Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.« Några fariseer i folkmassan sade då till honom: »Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.« Han svarade: »Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.«”
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭19:37-40‬

”Ve dig som fyller ditt hus med rövat gods och bygger ditt näste högt över marken för att rädda dig undan olyckan! Dina planer drar skam över ditt hus. Du har förintat många folk och förverkat ditt eget liv. Stenarna skall ropa ur muren, och stockarna i bjälklaget skall svara.”
‭‭Habackuk‬ ‭2:9-11‬

Av Martin Karlsson
Tacksägelsedagen

11 okt 2020

’Jag är ju ingen ängel direkt’

Martin Karlsson predikar på Den helige Mikaels dag över texten nedan.

”Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭1:47-51‬ ‬‬

1 Mos 28:10-17

Titta på predikan här:

Av Martin Karlsson

4 oktober 2020

Flatåskyrkan