’Ge mig tålamod och gör det nu’

Martin predikar om tålamod och Guds rikes revolution, en liknelse till otåliga lärjungar i en tidspressad kultur.

Jesus sade: »Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.«
‭‭Markusevangeliet‬ ‭4:26-29‬

Av Martin Karlsson

Flatåskyrkan

8 oktober 2020