15 aug: Tro och liv

Denna söndag har fått temat tro och liv och handlar om hur vi kan leva våra liv så att det inte bara blir tomma ord. Ni kan läsa texten i Luk 18:9-14. Där beskrivs hur en farisé tror sig leva rättfärdigt, men visar sig vara självfixerad tillskillnad från tullindrivaren som är illa ansedd.

Helige gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättfärdighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristis, vår Herre. Amen.

Bön från Gudstjänstwebben Equmeniakyrkan, stödmaterial för gudstjänst.

Det är lätt att prata om att göra saker, men desto svårare att få saker gjorda. Många av oss har nu haft semester och fått ett skönt avbrott från vardagen. Det har känts avlägset, i alla fall för mig, att använda den tiden till att engagera mig för viktiga frågor istället för att vila upp mig. Men det har ändå varit svårt att blunda för vad som händer i vår värld, exempelvis med vårt klimat. På tv ser vi fler och fler naturkatastrofer med översvämningar, bränder och torka. Människor tvingas lämna sina hem och blir klimatflyktingar. Men vad kan vi göra för dessa människor? Jag tänker på alla lokala organisationer som biståndsorganisationen Diakonia stöttar runt om i världen, där lokalbefolkningen satsar allt för att vara med och förändra sin situation. Diakonia betyder mycket för mig då jag varit aktivt som volontär i många år och då jag fått se hur de stöttar samarbetsorganisationer på plats i Thailand och Myanmar. I ärlighetens namn är jag inte lika aktiv idag, då livet med barn kommit emellan, men jag tycker fortfarande det är en bra organisation som ger människor verktyg att själva kunna förändra sina liv. Jag tycker även vi ska känna stolthet över att vi, Equmeniakyrkan, är en av Diakonias huvudmän. Om du vill veta lite mer om Diakonia kommer här en film på 1 minut.

https://youtu.be/caWtuOboX9o

Då klimatförändringar ofta drabbar människor i fattigare länder hårdare finns inte valet att blunda för problemen på samma sätt, det är bara att kämpa på. En av Diakonias samarbetsorganisationer har ett vattenprojekt, där människor får nya verktyg för att kunna anpassa sitt liv efter klimatförändringarnas effekter. Jag har här nedan tagit med text och bild från Diakonias hemsida, som beskriver hur människor påverkas när glaciärerna smälter bort.

ATT ÖVERLEVA NÄR VATTNET SINAR

– Det är varmare nu och solen bränner starkare. Regnperioderna är osäkra, det blir svårare att odla och det finns knappt något vatten, säger Margarita Huamaní.

Hon bor i Chaquicoccha, en av byarna på väg upp mot Perus tropiska glaciärer. Med hjälp av Diakonias vattenprojekt anpassar hon och de andra byborna sig med smarta lösningar för att kunna överleva när klimatförändringarna slagit till på allvar.

Vattenbristen är akut för invånarna i den andinska byn Chaquicoccha. Glaciärerna som fungerat som vattenreservoar för byn har nästan helt smält. Dessutom har vädret blivit mer extremt. Situationen för bönderna har försämrats avsevärt. Och att hitta nya sätt att odla är nödvändigt för att kunna leva kvar här.

– Att bo i stan är inte för mig. Jag är född att leva på landet, att odla, säger Margaritas man Eugenio Callahua.

Klimatet är mer oförutsägbart och växlar snabbt. För att grödorna ska stå emot plötslig kyla har Margarita och Eugenio planterat träd som skydd. De har fått stöd av vattenprojektet med idéer om hur de kan spara vatten. Installation av vattenspridare har minskat risken att grödorna ska dö när torkan plötsligt slår till. Alla i byn arbetar nu kollektivt för att förbättra odlingsmöjligheterna och anpassa sig till nya system.

– Vi har avancerat mycket i hur vi tar vara på och använder vattnet för att odla ekologiska grönsaker. Det gör odlingen mer säker. Innan visste vi aldrig hur mycket vi skulle få ut eftersom vädret varierade så mycket.

Text och bild från Diakonia

Det finns olika sätt att vara med och stötta Diakonia i deras arbete, exempelvis bli månadsgivare. Läs mer på deras hemsida Diakonia.se. Det är lätt att vilja vara med och förändra, men svårare att verkligen göra det. Det är då skönt att det finns enkla, mindre tidskrävande, alternativ och att det finns andra vi kan inspireras av.

Detta var mina tankar om dagens tema tro och liv, om att känna att man inte gör tillräckligt och att få inspireras av de människor som gör mycket för att förändra världen.

Varma hälsningar

Frida Karlsson, värdgrupp 5

8 aug: Värme och nåd

Birgitta Ahrén, Marianne och Christer Andréas hälsar från Värdgrupp 4 med musik och betraktelse inspelad i trädgården i Änggården.

Dagens texter som läses i inslaget, se nedan

Psalm 285: Det finns djup i Herrens godhet

”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: »Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen«, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: »Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen«, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: »Jag behöver dig inte«, och inte heller huvudet till fötterna: »Jag behöver er inte.« Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.”
‭‭Första Korinthierbrevet‬ ‭12:12-26‬

”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭15:1-10‬