Så läste jag den bekanta berättelsen igen

Jag växte upp med berättelsen  om den barmhärtige samarien. Min mamma är musiklärare. När jag växte upp, i min hemförsamling, så betydde detta bland annat att mamma, var ledare för barngruppen. Vi barn älskade att sjunga och göra musikaler. Den första musikalen vi gjorde, när jag var kanske 9 år gammal, handlade om den barmhärtige samariern.  Och den fastnade såklart, vi fick lära oss att vi ska hjälpas åt. Hjälpa den vi möter oavsett vem det är. Och det är jättebra, det är viktigt. Att visa medkänsla till den vi möter, att vi hjälper och stöttar varandra är grundläggande i vårt samhälle för att det ska vara ett samhälle där alla får plats.

Fortsätt läsa ”Så läste jag den bekanta berättelsen igen”